• Forside    • Om oss    • Medlemmer    • Aktiviter og informasjon    • Intern informasjon    • Bilder og presseklipp    • Historikk    

 

 

   Aktiviter og informasjon
    -
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Årsmøte 09. feb 2021

Åsen, 06.01.21

 

 

Innkalling til årsmøte

 

 

Styret i Åsen Hornmusikklag innkaller herved til årsmøte i Åsen Samfunnshus tirsdag 09.februar 2021 kl.20.10

 

 

Sak:          1.  Godkjenning av innkalling og sakliste.

                  2.  Valg av møteleder og referent.

                  3.  Årsmelding.

                  4.  Revidert regnskap.

                  5.  Saker som legges fram av styret og innkomne saker.

                  6.  Handlingsplan.

                  7.  Kontingent.

                  8.  Budsjett.

                  9.  Valg.

               

 

Saker som ønskes lagt fram til årsmøtet må være styret i hende innen 19.01.21.

 

Tillitsvalgte som ikke ønsker gjenvalg, må melde skriftlig i fra til valgkomiteens leder Tor Fossum
innen 19.01.21.

 

               

Vel møtt!

 

Vi arrangerer dette innenfor gjeldende regelverk, og skulle vi komme i en situasjon som gjør at vi ikke kan arrangere dette pga. Covid-19, så vil møtet bli utsatt/endret.

 

 

Styret i Åsen Hornmusikklag

 

Marianne Hovdal

Leder       

   
 

 

 

Åsen Hornmusikklag